Par mums

Dārgie viesi!

Sveicinām Jūs Daugavpils Kultūras pils mājaslapā.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” kā pašvaldības budžeta kultūras iestāde ir patstāvīga juridiska organizācija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Daugavpils pilsētas Domes lēmumiem, rīkojumiem un nolikumiem.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” pamatmērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Daugavpils pilsētā, tradicionālo kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana. Tiek īstenota valsts un Daugavpils pilsētas pašvaldības kultūrpolitika, atbilstoši pilsētas iedzīvotāju sociālo, nacionālo un interešu grupu, kā arī pilsētas viesu interesēm. Tiek saglabāta un popularizēta dažādu tautu etnisko un kultūras identitāte. Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” veicina un atbalsta mākslinieciskās jaunrades procesus, pilsētas kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, to tālāku veidošanu.

Images

2

4

3

1